Strona główna
Gospodarka finansowa
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę
Gospodarka finansowa

Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dyrektor Ośrodka reprezentuje go za zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jego zadań.

Dyrektor działa przy pomocy zastępcy, głównego księgowego i kierowników wydziałów.

Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla pracowników Ośrodka

W skład Ośrodka wchodzą:

Wydziały

  • finansowo - księgowy,
  • egzaminowania,
  • szkolenia i bezpieczeństwa drogowego,
  • administracyjno - techniczny.

Samodzilne stanowisko ds. obsługi prawnej

 

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, w porozumieniu z Departamentem Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

wersja do druku rejestr zmian
1956
Informację wprowadził(a): Dariusz Jamka
Data wprowadzenia: 2012-01-26 21:48:37
Ostatnie zmiany: Dariusz Jamka
Data modyfikacji: 2014-07-15 12:18:58