Strona główna
Struktura organizacyjna
Powiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę
Struktura organizacyjna

   

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 2.  

 3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 4.  

 5. Zastępcę Dyrektora zatrudnia na podstawie umowy o pracę Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego.
 6.  

 7. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  - Wydział Finansowo-Księgowy;
  - Wydział Egzaminowania;
  - Wydział Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego;
  - Wydział Administracyjno-Techniczny;
  - Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej;
  - Stanowisko ds. ekonomiczno-osobowych;
  - Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
  - Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
 8.  

 9. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do Uchwałą Nr 164/128/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2012r.
 10.  

 

Egzaminator nadzorujący

mgr inż. Dariusz Piątek

Dyrektor WORD

 

mgr Zbigniew Mazurkiewicz

Z-ca dyrektora

 

Maria Barbara Jasińska

Główny księgowy WORD

 

mgr Piotr Czarnecki

Kierownik wydziału administracyjno-technicznego

 

Andrzej Majewski

Egzaminator nadzorujący

wersja do druku rejestr zmian
4088
Informację wprowadził(a): Dariusz Jamka
Data wprowadzenia: 2010-03-22 01:02:03
Ostatnie zmiany: Dariusz Jamka
Data modyfikacji: 2016-02-01 16:32:25